Adrian Norbert Cuper - ur. 1988.
english below*
Fotografią zajmuję się od 2010 r.
Specjalizuję się w fotografii portretowej i analogowej.
Jestem wykładowcą Akademii Fotografii w Warszawie.
Piszę felietony, a także produkuję sesje zdjęciowe dla czasopism i portali branżowych, jak Digital Camera Polska czy Fotopolis.pl
Fotografowałem i produkowałem sesje zdjęciowe m.in. dla Empik, DUKA, Medicover, Adrenaltika, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.
Na każdym kroku staram się popularyzować fotografię - współorganizuję spacery fotograficzne 
po Warszawie promujące fotografię analogową i uliczną we współpracy ze Światłoczułe.com, Lomography, Kodak.
Prowadzę kanał na YouTube promujący fotografię analogową.
Jestem współzałożycielem i edytorem wykonawczym Whattaroll Magazine - magazynu promującego tradycyjne techniki fotograficzne.
Wybrane publikacje:
***** ***
Adrian Norbert Cuper - b. 1988.
Portrait and film photographer since 2010
Photography teacher at Akademia Fotografii in Warsaw.
Writer and photo shoot producer for magazines like Digital Camera Polska and Fotopolis.pl
I was working for many clients as Empik, DUKA, Medicover, Adrenaltika, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.
I try to popularize photography by co-organizing photo walks
around Warsaw and promoting analogue street photography in cooperation with Światłoczułe.com, Lomography, Kodak.
I'm also promoting analog photography on my YouTube channel.
I am the co-founder and executive editor of Whattaroll Magazine - a magazine promoting traditional photographic techniques.
Selected publications:
Back to Top